Ohnisko môže mať svoje trvalé miesto, môže však byť aj prenosné, čiže veľmi praktické a my sa môžeme ohriať, kdekoľvek je to potrebné. Ak si chcete doma vytvoriť ohnisko a nemáte preň stále miesto, siahnite po prenosnom ohnisku, ktoré môžete presúvať podľa vašich potrieb.

Žiadna položka