WiFi (alebo tiež WiFi) je v informatike označenie pre niekoľko štandardov IEEE 802.11 popisujúcich bezdrôtovú komunikáciu v počítačových sieťach.

Žiadna položka