Posypová soľ slúži na zimnú údržbu chodníkov a komunikácií, pre odstránenie námraz a poľadovice.

Žiadna položka