Ako často treba čistiť komín a je potrebný kominár ?

Prevencia pred vyhorením sadzí

Komíny mohli kontrolovať výlučne len kominári do roku 2006. Potom to zo zákona vypadlo. Ministerstvo vnútra chcelo opätovným zavedením povinnosti kontroly komínov odborníkom aspoň raz za 12 mesiacov účinnejšie predchádzať požiarom. Dôvodom bol dvojnásobný nárast počtu požiarov za posledných desať rokov.

 
 

Odborníci hovoria, že riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene komína trojmilimetrový nános sadzí. Komíny je potrebné čistiť preto, aby nedochádzalo k vyhoreniu sadzí. Pri ich horení totiž vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia, ktorá dokáže komín zapáliť.

V roku 2015 bolo na Slovensku hlásených 10 999 požiarov a z toho 698 zapríčinil nevyhovujúci stav komína.

Medzi hlavné príčiny požiarov rodinných domov patrí technická porucha, opotrebenie vykurovacieho telesa, porušenie dymovodu alebo nesprávne pripojenie spotrebičov a montážne nedostatky. Komíny často nemajú dostatočné odstupy od drevených častí, dokonca bývajú zapustené do hrád povál.

Príčinou požiarov býva aj to, že ľudia nezatvárajú komínové dvierka na povale, nesprávne montujú dymovody, neodborne vypaľujú komíny alebo ich nečistia vôbec. Najviac požiarov má však na svedomí vyhorenie sadzí. Zo všetkých vlaňajších požiarov spôsobených komínom spôsobilo vyhorenie sadzí až 457.