Aktívne prvky LAN, WAN, WIFI. Neoddeliteľnou súčasťou dátových sietí sú vhodne zvolené, s ohľadom na prevádzkové záťaž navrhnuté a predovšetkým spoľahlivé aktívne sieťové prvky.

Žiadna položka