Aké funkcie má geotextília?

Geotextílie pôvodne slúžili na vytváranie bariéru v pôde, ktorá zabraňovala miešaniu rôznych vrstiev pôdy. chráni tak pred zosuvom pôdy a inému poškodeniu. Majú teda ochrannú, oddeľovaciu, drenážnu, zpevňovaciu či filtračnú funkciu. V záhrade sa používajú však hlavne v boji proti burine, škodcom alebo poveternostným podmienkam.


Geotextília sa delí na dva základné typy - na tkanú a netkanú. Netkané geotextílie sú vyrábané z nekonečného vlákna prepichovaním a plnia funkciu oddeľovaciu a ochrannú. Tkané geotextílie sa skladajú z vlákien prepletaných v dvoch na seba kolmých smeroch a plnia funkciu oddeľovaciu a filtračnú.


Využitie netkaných textílií na záhrade

Používame ju v troch farbách  - biela, čierna, hnedá, a v rôznych hustotách na rôzne účely.

Biela netkaná textília sa používa na zakrytie celých rastlín, brani spáleniu od slnka a pred inými poveternostnými vplyvmi. Pomôže aj proti mrazu a škodcom.

Čierna netkaná textília neprepúšťa žiadne slnečné svetlo preto je skvelým pomocníkom v boji proti burine. Rastliny, ktoré chceme aby rástli na záhone jednoducho prestrčíme cez otvor v textílii, ostatné rastliny bez svetla neprežijú. 

Hnedá netkaná textília má rovnaký účel ako čierna, avšak lepšie splýva s prostredím preto sa používa na dekoračné účely napríklad pod mulčovaciu kôru. 


Využitie tkanej textílie na záhrade

Táto textília oddeľuje zeminu rôznych vlastností, ale udržuje si svoju priepustnosť. Hodí sa pod bazén, či na zakrytie pieskoviska proti mačkám. Pri správnej inštalácií, kedže má malú rozťažnosť, pomáha pri vyrovnávaní povrchov. Teda je vhodná aj ako podložie pre príjazdové cesty a chodníky. Vďaka svojej priepustnosti zabraňuje tvorbe mlák a kaluží.