Sv. Mikuláš bol biskupom v meste Myra (dnešné Turecko) v druhej polovici tretieho storočia. Bol známy ako veľkorysý darca a pomocník chudobných. S jeho životom sa spája veľa zázrakov a legiend. Zázračný je aj jeho hrob v talianskom meste Bari. Z kosti svätca vychádza tekutina tzv. manna, ktorá má liečivé účinky a jej pôvod nevedia vedci dodnes vysvetliť. 

Sv. Mikuláš je patrónom detí, námorníkov, väzňov, cestujúcich a chudobných.

Legendy o svätom Mikulášovi 

O sv. Mikulášovi je veľa legiend. Medzi najznámejšie patrí asi legenda o chudobnom otcovi, ktorý mal tri dcéry a nemal pre ne veno na vydaj. Keď sa o tom dopočul Mikuláš, išiel večer a hodil mešec peňazí do otvoreného okna. Nasledujúci večer hodil do okna mešec pre ďalšie dievča a tretí večer ešte jeden. Tak sa všetky tri dcéry mohli vydať. 

Iná legenda vraví o hladomore v Lýkii. Náhodou tam pristáli lode smerujúce do Konštantínopolu naplnené obilím. Námorníkom sa zjavil Mikuláš a prosil, aby časť nákladu nechali hladujúcim. Námorníci spočiatku nechceli, lebo náklad bol odvážený a mali zaň zodpovednosť, ale nakoniec im predsa len časť obilia dali. Keď dorazili do Konštantínopolu, zistili, že z nákladu nič nechýba.

Smrť svätého Mikuláša si pripomíname 6. decembra a  práve preto chodí predvečer tohto sviatku "hádzať do okna" darčeky poslušným deťom.