1. Nadmerne ich chrániť

Je takmer nemožné chrániť deti pred chybami či nesprávnymi rozhodnutiami. Deti by si však mali dokázať vytvoriť reálny obraz o svete. Preto ich nemôžete mať plne pod kontrolou a robiť rozhodnutia za svoje deti. Deti sa musia prirodzene učiť z vlastných chýb, aby chápali dôsledok svojích rozhodnutí a naučili sa za ne niesť zodpovednosť. Poskytnite im pocit pochopenia a podporu, ale dajte im priestor na to aby sa učili z vlastných skúsenosti.

2. Porovnávať deti s ostatnými

Rodičia majú prirodzenú tendenciu porovnávať svoje deti s ostatnými. Ak tieto svoje úvahy verbalizujú pred deťmi, môžu v nich vyvolať pocit viny. Časté porovnávanie vedie k súpereniu medzi kamarátmi a to sa môže nepriaznivo prejaviť aj na ich vzťahov. Každý človek je jedinečný a je dobré, ak to deti vnímajú odmalička.

3. Zvyšovať hlas

Vždy, keď kričíte učíte svoje deti reagovať na podobné situácie rovnakým spôsobom. Zvýšiť hlas treba v podstate len vtedy, keď potrebujete získať pozornosť detí a obhájiť si konečné slovo.

4. Chrániť pred povinnosťami 

Aj deti by mali mať svoje povinnosti, samozrejme cždy primerané k ich veku. Pokojne im prideľte úlohy, ktoré zvládnu aa tie potom láskyplne preverujte.

5.Upratovať po deťoch

Ak aú deti ešte malé, je v poriadku, keď rodičia po nich poupratujú. Naučiť ich však čo najskôr ukladať si po sebe veci je rozhodne dobrá vec. Takto si zvyknú dávať veci, tam kam patria a to im pomôže napríklad nestratiť veci v škole. Nemusia upratovať dokonale, môžu to robiť po svojom, ale rodičia by to nemali robiť namiesto nich.

6.Snažiť sa vyplniť deťom všetok voľný čas

Mimoškolské aktivity deti zamestnávajú a zabraňujú tomu aby každý deň po škole sedeli za počítačom alebo televízorom. Priveľké množstvo mimoškolských aktivít vytvára príliš veľký tlak na rozvrhnutie práce a voľnočasových aktivít a môže viesť k tomu, že postupne dieťa vyhorí. Pre deti je dôležité mať voľný čas, ktorý môžu využiť podľa svojich predstáv. Po škole potrebujú aj voľno na oddych a regeneráciu.

7. Neustále deti kontorlovať

Rodiči, ktorí svoje deti každých 15 minúz kotrolujú niesú žiadnou vzácnosťou. Overujú si či sú v poriadku, či niečo nepotrebujú alebo či niesú hladné. Je v poriadku mať o deti starosť, ale neustále sa im pripomínať a preverovať ich spôsobuje že deti prichádzajú o súkromie a prestávajú počúvať signály vlastného tela. 

8. Ignorovať alebo ospravedlňovať nevhodné správanie

Naopak, je potrebné, aby rodič dieťa na nevhodné správanie s pokojom upozornil a vysvetlil mu ho. Ignorovaním alebo ospravedlňovaním veď je ešte malý sa dieťa nenaučí rozoznávať vhodnoasť svojho správania v kontexte so situáciou. 

9. Nútiť deti k priateľstvám

Môžete deťom pomôcť nadviazať vzťahy s kamarátmi, ale vnucovať im priateľstvá, ktorými niesú nadšene, môže viwsť k nepríjemnej skúsenosti a k zlyhaniu vzťahov. 

10. Mať priveľké očakávania

Vedomie, že rodičia majú priveľké očakávania, môže byť pre deti vážnou záťažou. Rovnako aj viditeľné sklamanie z toho, že deti nespĺňajú rodičovské nároky, deťom ubližuje. Hrozí, že sa deti rodičom odcudzia a prestanú im hovoriť pravdu. Oveľa vhodnejšie je zamerať sa na to, čo robia deti dobre, chváliť ich a povzbudzovať k zlepšovaniu tam, kde sa im nedarí. Nikto sa nenarodí dokonalí a deti chyby robiť smú. Je dôležité dať im vedieť, že robenie chýb je prirodzenou súčasťou života a že ich robia všetci, dokonca aj mama a otec.Keď dieťa vníma, že môžete urobiť chybu a potom sa posunúť vpred bude lepšie pripravené čeliť vlastným zlyhaniam neskoršie vo vlastnom živote.