V prírode pri troške neopatrnosti môžete ľahko dôjsť k nejakému zraneniu, ktoré môže krvácať. Najčastejšie ide o vonkajšie krvácanie. Takéto krvácanie zastavíme tlakomv rane. Ranu tlačíme oproti kosti, respektíve okraje rany pritlačíme k sebe a do hĺbky. Rovnaký postup zachovávame pri ranách vzniknutých na akomkoľvek mieste na tele.

Je možné, že v rane ostane zakliesnené cudzie teleso. Môže to byť kúsok dreva alebo skla. V takom prípade zakliesnený predmet nevyťahujeme. Mohlo by to spôsobiť nekontrolované zvýšenie krvácania v hĺbke rany.

Cudie teleso v rane je potrebné zafixovať. V prípade nevyhnutnosti to robíme rukami a prstami. Okraje rany zatlačíme k cudziemu telesu a do hĺbky.

Na stiahnutie rany je najlepšie použiť tlakový obväz. jeden kúsok obväzu vložíme do rany a druhým zvitkom po niekoľkých fixačných otáčach rano čo najsilnejšie obviažeme.

Ak tlakový obväz nemáme k dispozícií, na stiahnutie rany môžeme použiť kus odevu, napríklad rukáv alebo iný pás tkaniny.

Ranu čistíme vždy od jej okraja smerom von.

Pri použití dezinfekčného roztoku musíme dbať, aby sa nedostal do rany. Zbytočne dráždi tkanivá a súčasne spomaľuje hojenie rany.

Ak máme podozrenie na vnútorné krvácanie, bezodkladne musíme zavolať rýchlu zdravotnú pomoc. Pre postihnutú osobu je čakanie na pomoc najvýhodnejšie v ležiacej polohe.