Mám ťa rád.

Možno sa Vám to zdá nadsadené, ale túto vetu by seti mali počuť od svojich rodičov často. A to samozrejme od oboch. Rodičia touto vetou dávajú najavo dieťaťu, že sa im páči presne taká aké je a že oceňujú ako sa k nim správa. Poskytujú mu tak silné zázemie a pocit istoty.

Ďakujem!

Od detí požadujeme, aby vždy poďakovali. Tak by sme im sami mali ísť príkladom, to je pre deti najlepší spôsob učenia. Sociálne zručnosti deti odkukávajú práave od tých, ktorých najviac prirodzene rešpektujú, a to sú práve rodičia. Keď budú mama a ocko úctiví medzi sebou, k iným ľuďom aj k deťom samotným, stane sa tento prístup pre ich potomkov automatickým štandartom správania.

Pozri, to je zaujímavé!

Každé dieťa je zvedavé. Objavovať a tískabaať nové je preňho rovnako prirodzené   ako dýchanie. Podporujeme preto v deťoch zvedavosť, ako to len ide. Keď sa nám v nich podarí vzbudiť lásku k učeniu v útlom detstve, umožní im to prežiť v škole aj výučbu, ktorá by ich inak vyslovene nudila.

Porozprávajme sa o tom.

Dieťa by už v skorom veku malo cítiť, že vás zaujímajú jedo názory, pocity, zážitky a myšlienky. Dáva mu to signál, že si vážite jeho úsudok, a zároveň ho pritom na svojom príklade účíte, aké dôležité je načúvať. Vhodnou fomou potom môžete rohovor využiť aj pri poznaní, ako fungujú kompromisy, pretože práve na nich je spolužitie rodiny založené. '' Keď mi teraz pomôžeš s upratovaním, pôjdeme o to skôr von. ''Vďaka tomu dieťa pochopí, že problémy sa dajú riešiť dohodou a férovým prístupom.

Prepáč, mrzí ma to.

Vedieť sa ospravedlniť, to už je vyššia sociálna zručnosť. Je však dôležité dieťaťu ukázať, že aj dospelí môžu urobiť chybu a musia za ňu niesť zodpovednosť. Že to nieje hanba, ale šanca na poučenie. Priznať chybu navyše vyžaduje nadhľad a empatiu, ktoré sa deťom v živote veľmi hodia.