Medzi najčastejšie pestované ovocné stromy u nás patria jablone, hrušky, čerešne, slivky a kde je dostatočne teplo napríklad aj marhule. Toto trojbodové strihanie im pomôže k lepšiemu rastu a väčšej úrodu. Predjarný strih sa robieva vo februári a v marci hlavne u malvic (jablone a hrušky), v období keď už nie sú mrazy, ale strom nemá ešte puky. Kôstkoviny striháme väčšinou po dozrení úrody, často až v auguste. Výnimkou sú neskoro dozrievajúce slivky – tie by sa mali strihať ešte pred zberom úrody.

1. Vyčistenie
Je potrebné odstrániť všetky choré, nalomené alebo inak poškodené konáre. Odstrihneme tiež konáriky smerujúce kolmo hore alebo výhonky vyrastajú z kmeňa a tým vyčistime korunu. Vždy striháme co najviac  pri konáre,  z ktorého vyrastá poškodený konár.

2. Presvetlenie
Najprv odstraňujeme konáre, ktoré rastú nadol, do stredu koruny stromu alebo krížiace sa konáre. Snažíme sa vytvoriť pekne vyzerajucu korunu smerujúce od centra stromu. Môžeme podstúpiť a skontroluj ako koruna vyzerá. Potom odstránime konáre,  ktoré si navzájom pri raste konkurujú, rastu s toho istého miesta alebo rastu rovnobežne jeden nad druhým. Nechame vždy tie konáre, ktoré sú zdravšie a ktoré zvierajú lepší uhol voči stredu stromu (Pomôckou je prirovnanie uhlov k hodinovým ručičkám – o 2. hodine alebo o 10. hodine). Pri správnom presvetlení by mal zostať medzi konármi prázdny priestor 15 až 30 cm. Čím tenšie sú konáre, tým bližšie môžu byť navzájom.

3. Skracovanie
Tento krok nie je nutný pri starších stromoch, mladým stromčekom však pomôže aby sa nelámali dlhé konáre pod váhou plodov, konáre zhrubnú a podporí sa rast nižších konárov. Pri starších stromoch sa neodporúča. Jednoducho spracujeme mladé výhonky približne o 20 percent ich dĺžky. Striháme vždy tesne nad pukom, ktorý smeruje tam, kam chcete aby konár ďalej rástol.