Dobré fungovanie celého organizmu a dostatočné množstvo energie nesúvisia len s jedlom, ale s celkovou životosprávou i so psychikou. Človek, ktorý je zdravý a vyrovnaný, má obvykle isté energetické rezervy, ktoré mu môžu pomôcť preklenúť krátke obdobia energetického deficitu. Aby sme mohli tieto rezervy dopĺňať, mali by sme dodržiavať niekoľko zásad.

1. Predovšetkým mať dobrý spánkový režim, čo znamená ukladať sa a vstávať v rovnakom čase každý deň a spať minimálne sedem hodín.

2. Nechať organizmus zregenerovať a naučiť sa relaxovať. Mať činnosť, ktorú robíme radi a tešíme sa na ňu.

3. Naučiť sa narábať so stresom, pretože to je jav, ktorý zo života odbúrať nedokážeme, ale môžeme sa naučiť naň vhodne reagovať.

4. Zistiť, ktoré činnosti a javy nás o energiu oberajú a naopak, kde a ako vieme dobiť baterky. To nám pomôže pomenovať správne vzťahy, prácu alebo aktivity.

5. Buďme vnímavý k sebe, pozorujme, čo sa deje v našej hlave a začnime si zak budovať vedomie.