Medzinárodný deň detí je vo viacerých krajinách slávený práve 1. júna. Dátum súvisí s 1. júnom 1925, kedy sa uskutočnila ženevská Svetová konferencia o blahu dieťaťa a takisto festival Dračích lodí v San Franciscu, poukazujúci na čínske siroty. Vo vzťahu k týmto udalostiam a tiež vraždeniu detí za druhej svetovej vojny vyhlásila Medzinárodná demokratická federácia žien v roku 1949 Deň pre ochranu detí.

Organizácia OSN však zaviedla aj dátum 20. november, kedy Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu o právach dieťaťa (1959) a Dohovor o právach dieťaťa (1989). Svetový deň detí odporúčaný OSN oslavuje napríklad Francúzsko, Španielsko, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Grécko, Cyprus, Kanada, Izrael, JAR, Egypt či Spojené arabské emiráty.

 
V ďalších krajinách teto deň slávia napríklad 23. apríla 1920, v Turecku. V USA sa detský deň oslavuje druhú nedeľu v júni, vo Veľkej Británii a Španielsku druhú nedeľu v máji, v Japonsku 5. mája, v Maďarsku poslednú nedeľu v máji, v Nemecku a Rakúsku 20. septembra a v Austrálii je jesenný Národný detský týždeň.

Podme teda s detmi na výlet alebo tento deň stávme na záhrade, pri vode či v lese, ale hlavne spolu.