Stále viacej domácností na vykurovanie používa kotly na tuhé palivá. V kotloch sa spaľuje nielen uhlie, ale čím ďalej častejšie aj drevo a drevené brikety.  Preto je dôležité poznať tiež spôsob, ako ho správne vyčistiť od sadzí a dechtu a aké pomôcky pritom používať. Pre rôzne typy kotlov sa samozrejme môže postup čistenia mierne líšiť.

Prečo je dôležité pravidelné čistenie kotla 
Pri pravidelnom používaní kotla sa nedá zabrániť zaneseniu stien a výmenníka dechtom a sadzami. Uvedené nečistoty pritom zmenšujú priestor medzi doskami výmenníka, teda miesta, kadiaľ prúdi ohriaty vzduch. Týmto spôsobom preto dochádza k zníženiu ťahu kotla, a teda aj zníženie jeho účinnosti.
Nánosy nečistôt zároveň horšie vedú teplo, čo má za následok pomalšie ohrievanie vody vo výmenníku. Pravidelným čistením kotla sa teda zvyšuje jeho účinnosť, predlžuje sa životnosť a zároveň dochádza k zníženiu spotreby paliva.

Ako často kotol čistiť
Vhodné intervaly čistenia samozrejme závisí od druhu kotla, typu použitého paliva, frekvenciu používania a tiež na spôsobe, akým kúrite.  Najvhodnejšiu dobu pre čistenie však zvyčajne spoznáte sami podľa toho, že kotol stratí ťah a účinnosť.
Pomôcky na čistenie kotly na tuhé palivá
Na čistenie kotla môžete použiť rôzne nástroje, ktoré sa využívajú špeciálne pre určité časti kotla (steny kotla, výmenník, dymovod a pod.).
Kefa rúrový hranatý,  ručné oceľová kefa,  kutáč (s hákom),  kutáč na čistenie,  prenosné svetlo,  Kominíček chemický odstraňovač sadzí.
Postup pri čistení kotla
1. vychladnutie kotla,
2. čistenie spodnej časti hornej platne a odnímateľných častí,
3. čistenie dymovodu,
4. čistenie stien kotla a stien výmenníka,
5. opätovné zosadenie kotla.


Vychladnutie kotla
Pri čístení kotla sa vyžaduje aby bol úplne vychladnutý, nesmú sa v ňom nachádzať tlejúce, čí dokonca horiace kúsky paliva. 
Čistenie spodnej časti hornej platne a odnímateľných častí
Najskôr zdvihnite hornú liatinovú krycie platňu. Ručným oceľovou kefou vykonajte očistenie nánosov nečistôt a metličkou ju omeťte od jemných sadzí. Z kotla potom postupne vyberte všetky odnímateľné časti (oceľovú klapku, zatápacou klapku, veko dymovej komory). Všetky tieto časti potom očistite ručným oceľovou kefou a jemné sadze omeťte metličkou.
Čistenie dymovodu
Pomocou ručného oceľovej kefy vyčistite dymovod až tam, kam dosiahnete, a to vrátane dymového hrdla kotla. Na horšie dostupné miesta použite kefu na násade.
Čistenie stien kotla a stien výmenníka
Je potrebné vykonať hrubé očistenie stien kotla spolu so stenami výmenníka. Toto čistenie sa vykonáva pomocou oceľových škrabiek rôznej hrúbky. Nezabudnite na steny kotla v medzere medzi doskami výmenníka, vrchný plochy výmenníka aj ich hrany.
Po hrubom čistení preveďte finálny očistenie oceľovými kefami na násadách a ometenie sadzí a jemného prachu zmetákom (vodorovné i zvislé plochy).
Nakoniec všetky nečistoty a prach plochou škrabkou zhrňte otvorom v spodnej časti dymovej komory do popolníka. Pri práci je vhodné si svietiť svietidlom.
Opätovné zosadenie kotla
Keď vyčístite kotol už treba len zase poskladať všetky časti.  (tj. Oceľové klapky, zatápacou klapky, veka dymovej komory). Pri vrátení je vhodné si posvietiť, aby do seba diely dobre zapadli. Veľký pozor dávajte najmä pri osadení dymovodu. Dymovod musí zapadnúť presne na svoje miesto na dymovom hrdle. V opačnom prípade by mohlo dôjsť ku spadnutie dymovodu z hrdla pri prevádzke.
Na úplný záver osaďte hornej krycej platňu s dvierkami. Dbajte pritom na to, aby horná platňa s tesnením presne priliehala na okrajový plášť kotla. Len tak totiž zabránite úniku dymu do miestnosti.
Nezabudnite tiež vysypať popolník a zmetákom (prípadne vysávačom na popol) vyčistiť priestory pre popolník.


Ako z kotla odstrániť decht
Decht zvyčajne nemožno odstrániť mechanicky (oceľovou kefou alebo škrabkou), ale môžete sa ho efektívne zbaviť vypálením. Decht totiž nie je odolný voči vysokým teplotám.
Pri odstraňovaní dechtu preto postupujte nasledovne: Kotol rozkúrte na veľmi vysokú teplotu (teplota prívodu vykurovacej vody by sa mala pohybovať okolo 90 ° C, čo je zvyčajne maximálna teplota uvádzaná výrobcom). Odporúčame použiť palivo s vysokou výhrevnosťou (kvalitné suché tvrdé drevo, čierne uhlie alebo koks). Doba vypaľovania by sa pritom mala pohybovať v poriadku hodín. Počet hodín pritom závisí od hrúbky dechtové vrstvy.