Vedeli ste, že medzi najčastejšie príčiny požiarov v rodinných domov je porucha alebo opotrebovanie vykurovacích telies, prípadne porucha komína, alebo nesprávne pripojenie spotrebičov ku komínov. Odborníci zistil, že riziko požiaru veľmi stúpa, už pri 3mm nánose sadzí na vnútornej stene rúry komína. Ak začnú tieto sadze horieť, vzniká tam teplota vyššia ako 1000 stupňov. Drevený trám, ktorý sa nachádza v blízkosti takto rozpáleného komína sa ľahko vznieti a spôsobí neštastie. Prevenciou pred vznikom požiaru z tejto príčiny je pravidelná kontrola komína a samozrejme pravidelné čistenie komína. Pri kontrole a čistení komína by sme namali zabudnúť na vystavenie potvrdenia o vykonaní týchto úkonov, kvôli prípadnej poistnej udalosti.

Čo môžeme spraviť ak máme doma komín?

Jednoznačne ho musíme pravidelne kontrolovať a čistiť.

Ak chceme pripojiť ku komínu nejaký spotrebič, je dôležité aby to odskúšala a pripojila odborne spôsobilá osoba.

Dodržiavať technické podmienky  a požiadavky pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, zabezpečiť označenie komína štítkom.

Vykonávať revíziu odborne spôsobilou osobou raz do roka.

Ako často čistiť komín?

Ako často čistiť komín nám upresňuje aj vyhláška.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť najmenej raz za 2 roky.

Každé 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá.

Každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.

Každých 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Kominár je aj v tejto dobe moderných spotrebičov veľmi dôležitý, nakoľko sa zmenili požiadavky na komíny a spotrebiče, najmä pri zapájaní nových spotrebičov je dobré mať komín s dobrým ťahom, pretože slabý ťah môže spôsobovať nižšiu teplotu horenia atým pádom zvýšene zanášanie komína a pri presklenných dvierkach aj nadmerné špinenie skla. Príliš vysoký ťah naopak urýchľuje horenie a zvyšuje spotrebu paliva. Preto je najlepšie zavolať si odborníka, ktorý nám pomôže pusúdiť správny ťah komína.

Pre uľahčenie čistenia a údržby komínov máme v ponuke klasické kartáče ale aj ďalšie overené prípravky na čistenie komínov.

Prípadne vyskúšajte odstraňovače sadzí:

Alebo klasický kominíček: