🚚 Doručenie domov od 3,5 €, doručenie na výdajné miesto 1,99 €

1. Zvážte ich veľkosť a rastové charakteristiky:

Pri výbere miesta pre stromy je dôležité zvážiť ich veľkosť a rastové charakteristiky. Niektoré stromy môžu narásť veľmi vysoko a široko, zatiaľ čo iné môžu ostať menšie a kompaktné. Zvážte dostupný priestor vo vašej záhrade a vyberte stromy, ktoré sa zmestia do daného prostredia a nebudú prekážať iným rastlinám alebo stavbám.

2. Zohľadnite ich funkciu a účel:

Pred výsadbou stromov si položte otázku, akú funkciu majú slúžiť vo vašej záhrade. Niektoré stromy môžu slúžiť ako tieňové stromy na ochranu pred slnkom, iné môžu poskytovať ovocie alebo kvety, a ďalšie môžu slúžiť ako ozdobné prvky. Zvážte ich účel a umiestnite ich do záhrady tak, aby najlepšie vyhovovali vašim potrebám a preferenciám.

3. Umiestnite ich v zohľadnení orientácie a slnečného svitu:

Pri umiestňovaní stromov v záhrade zohľadnite ich orientáciu a slnečný svit. Niektoré druhy stromov potrebujú viac slnečného svitu, zatiaľ čo iné môžu preferovať tienisté miesta. Umiestnite stromy tak, aby dostávali potrebné množstvo slnka a aby ich rast a zdravie neboli ovplyvnené nedostatkom alebo nadbytkom slnečného žiarenia.

4. Myslite na ich dlhodobý rast a vývoj:

Pri plánovaní umiestnenia stromov do záhrady je dôležité myslieť na ich dlhodobý rast a vývoj. Niektoré stromy môžu narásť veľmi rýchlo a vyžadovať pravidelnú údržbu a orezávanie, zatiaľ čo iné môžu rásť pomaly a potrebovať menej starostlivosti. Zvážte budúci rast a vývoj stromov a zabezpečte dostatočný priestor a podmienky pre ich zdravý rast.

5. Zvážte ich vplyv na okolité prostredie:

Nakoniec, pri umiestňovaní stromov do záhrady zvážte ich vplyv na okolité prostredie. Niektoré stromy môžu mať agresívne korene, ktoré môžu poškodiť záhradné cesty alebo základy stavieb, zatiaľ čo iné môžu lákať škodcov a choroby. Zvážte ich vplyv na okolie a zabezpečte, aby ich umiestnenie nepoškodilo iné rastliny alebo stavby v záhrade.

Rozhodnutie o tom, ako blízko sadiť stromy k stavbám, domom a oknám domov, závisí od niekoľkých faktorov, vrátane typu stromu, jeho rastových charakteristík, veľkosti stavby a vašich preferencií. Tu sú niektoré všeobecné usmernenia:

  • Vzdialenosť od stavby: Odporúčaná vzdialenosť medzi stromom a stavbou je zvyčajne aspoň polovica až jedna tretina výšky stromu. To znamená, že ak je strom vysoký 6 metrov, mal by byť od stavby umiestnený aspoň 2 až 3 metre.
  • Vzdialenosť od okien: Stromy, ktoré sú umiestnené príliš blízko okien, môžu vytvárať problémy s tienením a obmedzovať prístup svetla do domu. Odporúčaná vzdialenosť od okien je zvyčajne aspoň 5 až 6 metrov, aby sa minimalizovali tieto problémy.
  • Rastové charakteristiky stromu: Rastové charakteristiky konkrétneho druhu stromu sú tiež dôležité pri rozhodovaní sa o vzdialenosti od stavieb a domov. Stromy s rýchlym rastom alebo agresívnymi koreňmi by mali byť umiestnené ďalej od stavieb, zatiaľ čo stromy s pomalším rastom a menej invazívnymi koreňmi môžu byť umiestnené bližšie.
  • Bezpečnostné aspekty: Okrem estetických a funkčných úvah je dôležité zvážiť aj bezpečnostné aspekty. Stromy umiestnené príliš blízko stavieb alebo domov môžu predstavovať riziko poškodenia pri poveternostných podmienkach, ako sú silné veterné búrky.


Rozmiestnenie stromov vo vašej záhrade je dôležitým rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť celkový vzhľad a funkčnosť záhrady. S nasledovaním týchto praktických rád a tipov môžete správne umiestniť stromy tak, aby najlepšie vyhovovali vašim potrebám a preferenciám a prispeli k kráse a zdraviu vášho záhradného rajčeka.