Vážený zákazníci,

tím Senzačne.sk tiež myslí ekologicky a preto sa snaží efektívne využívať zdroje, ktoré má v dosahu. Spolupracujeme s veľkoobchodmi v okolí, ktoré sú radi, že nemusia platiť za recykláciu kartónov, krabíc a fólií. Všetok obalový materiál, ktorým Vám balíme tovar, aby prišiel nepoškodený až k Vám domov je recyklovaný. Bol už raz využitý, ale aj napriek tomu nemusí byť vyhodený do smetných košov. Takto sa snažíme aj znížiť náklady a teda aj cenu, za ktorú si u nás objednávate tovar. Zaberá nám síce trochu viac času získať a upraviť tieto materiály, ale sme radi, že môžeme aj my prispieť k zlepšeniu nášho životného prostredia

Tak teda podme recyklovať:

Papier  - čo všetko sa dá recyklovať: noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Aj keď sy papier recykluje dobre, v nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna. Postupne sa vlákna celulózy  pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak sa papier recykluje 5–8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva surovina s dlhým vláknom a na výrobu toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom. Papierový odpad, ktorý už nie je možné znovu spracovávať môžeme kompostovať.
Napriek rôznym predsudkom, sa práve z recyklovaného papiera vyrábajú najkvalitnejšie výrobky v papierenskom priemysle. Vytriedený papier sa ďalej  dotrieďuje, následne sa rozvlákňuje a ďalej spracováva.

Pri recyklácií papiera často pomáhajú aj obce a mestá, ktoré často zbierajú papier od ľudí a na výmenu dostane občan hygienické vreckovky, kuchynské utierky alebo rolku toaletného papiera. 

Plast - čo recyklujeme: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; obaly kozmetických výrobkov a pod.

Plasty je možné recyklovať obmedzene, v prírode sú však plasty takmer nezničiteľné – sú ľahké, odolné, pružné a odolávajú vode, slnku (aj UV žiareniu) a mechanickému poškodeniu.

Plasty sa v spracovateľských firmách triedia na dotrieďovacích linkách – vytriedia sa z nich zložky odpadu, ktoré do triedených plastov nepatria alebo sú znečistené. Od spracovateľa resp. spôsobu spracovania záleží vytriedenie na jednotlivé druhy. Vytriedené plasty sa pripravujú na ďalšie spracovanie - vyrábajú sa z nich rôzne drte, ktoré sa využívajú pri výrobe nových produktov. Roztavením sa upravujú ako druhotná surovina v podobe drtí či granúl pre konkrétny výrobok.

Tak majme spoločne otvorené mysle a ďalej skúsme tieto materiály nehádzať rovno do koša. Veď je potrebné začať práve od seba a nájisť využitie aj pre nevyužiteľné veci alebo aspoň separovať odpad. Väčšina miest a obcí túto službu už poskytuje. Dohliadnime, aby naše deti mohli behať po zelených lúkach a čľapkať sa v čistých riekach.